Digital Clock and Date

понеділок, 29 квітня 2013 р.

Тести на знання Конвенції ООН про права дитини1.Коли Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини?
А)20 листопада 1989 р.
Б)20 листопада 1990р.
В) 20 листопада 1991р.

2.Скільки статей є у Конвенції ООН?
А)50.
Б)54.
В)42.

3. З якого віку дитина володіє правами:
А)від народження.
Б)по досягненню повноліття.
В)з 14 років.

4. Згідно Конвенції дитиною є кожна людина до досягнення:
А)16-річного віку.
Б)14-річного віку.
В)18-річного віку.

5. Згідно з Конвенцією, дитина:
А)як і дорослий, повинна володіти всіма спектрами основних прав і свобод людини.
Б)обмежена в своїх правах, порівняно з дорослими
В)має більше прав, ніж дорослий.

6. До законних представників дитини відносяться: 
А)батьки.
Б) усиновлювачі, опікуни, піклувальники. 
В)опікуни та інші особи, які їх замінюють, забезпечують згідно Конвенції ООН про права дитини, турботу, освіту, виховання, захист прав та інтересів дитини.
Г)Усі вище перелічені. 

7. Дискримінація щодо дітей – це:
А)відсутність рівних прав для дітей.
Б)позбавлення дитини прав.
В)наділення правами дітей за особливими ознаками.

8.Невід’ємне право, визнане всіма основними міжнародними правозахисними документами і яке є основою всіх інших аспектів розвитку дітей:
А)право на життя
Б)право на розвиток
В)право на участь.

9.Основний осередок суспільства і природне середовище для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей.
А)школа
Б)сім’я
В)будинок

10.Відповідно до Конвенції насильство щодо дітей є порушенням їхніх прав людини. Насильство порушує:
А)право кожного на рівний захист перед законом; 
Б)право не піддаватися жорстокому поводженню;
В)право на життя й фізичну недоторканність;
Г)право на найвищі стандарти фізичного та психічного здоров'я
Д)усе вище перелічене. 

11.Згідно з Конвенцією, «оплачувана і безоплатна робота і діяльність, які в психічному, фізичному, соціальному моральному відношенні пов'язані з небезпекою або причиненій шкоді дитині» - це:
А)Трудова діяльність дітей
Б)Трудове виховання дітей
В)Дитяча праця.

12.Конвенція про права вказує, що діти мають право на захист від усіх форм насильства. Під насильством у даному випадку мається на увазі:
А)викрадення, дітовбивство, вбивство
Б) традиційні практики, які заподіюють каліцтва
В)сексуальні, психічні та фізичні зловживання
Г)фізичне покарання в якості «дисциплінарних заходів»
Д) усе вище перераховане.

13.Назвіть права дитини, які ви знаєте.

14.Згідно з Конвенцією ООН, до кого може звернутися дитина при порушенні її прав?

15.Назвіть обов’язки дитини, які ви знаєте.


Немає коментарів:

Дописати коментар