Digital Clock and Date

середа, 15 липня 2015 р.

ПРОГРАМА ГУРТКА «ШКОЛА ОМБУДСМЕНА»Автори програми:

Матвієнко Т. В., головний спеціаліст відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради, Україна
Полударова А.Л., соціальний педагог закладу «НВК: ЗШ І-ІІ ступенів – ліцею № 7 ВМР», Україна
Щорс В.В.,  аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, соціальний педагог закладу «Вінницький технічний ліцей», Україна.


I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Гурток «Школа омбудсмена» об’єднує в своїх рядах тих учнів, які цікавляться питаннями правозахисного руху, питаннями захисту прав і законних інтересів неповнолітніх.

Мета програми: формування активної громадянської позиції, оволодіння знаннями учнів у галузі прав людини, а також формування навичок їх застосування.


Дана програма розрахована на один рік.


Завдання та заходи:


1. Просвіта учнів у частині захисту прав людини і формування первинних навичок правозахисної діяльності. Допомога учням у сприйнятті та роз’ясненні  соціальних і правозахисних проблем, підвищення рівня правової освіченості.


2. Допомога  гуртківцям, а через них – іншим учням закладу, в аналізі ситуації, пов’язаної з реальними умовами життєдіяльності дітей у класних колективах, міжособистісних відносинах, а також у сім’ях.

3. Взяти  участь в розробці перспективної програми з підтримки та захисту прав та інтересів дітей за підтримки адміністрації,  педколективу,  а також батьківської громадськості закладу.

 

Очікувані результати:

1. Підвищення  рівня правової грамотності учнів – гуртківців, а також підвищення знання історії правозахисного руху в нашій країні і за кордоном.

2. Формування в учнів чіткого усвідомлення  наступного:

·  Реальне володіння правами і свободами – це потужна зброя проти несправедливості;

·  Правовий закон – єдиний арбітр між людиною і людьми , між людиною і державою;

·  Усі рівні перед законом, свобода особистості – це вища цінність гуманістичного суспільства;

·  Кожна людина (дитина) має право на захист і може використовувати всі законні засоби захисту прав людини , захисту прав дитини;

·  Правопорядок у суспільстві забезпечується    дотриманням законів держави, що є обов’язком  кожного  громадянина.

3.  Сформувати в учнів ціннісне ставлення до суспільства та держави.

4.  Оволодіння  учням  знаннями та навичками з метою  застосування їх  в соціально значимих проектах, акціях, правових ініціативах.

 

Умови реалізації:

• У кожному класі закладу  вибирається (як представник класу) чи самовисувається один або кілька учнів, бажаючих займатися правозахисною діяльністю в рамках колективу закладу.

• У ході занять будуть використані різні форми роботи. Заняття проводитимуться щотижня, з чергуванням теоретичних занять і практичної діяльності (практикуми, тренінги, пізнавальні ігри, створення плаката, буклета на запропоновану тему), братимуть  участь у соціально значимих проектах , правових ініціативах.

• Будуть використані   зв’язки  з ССД, КМСД,  Службою  у справах сім’ї, дітей та молоді.

II. НАВЧАЛЬНО- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

72 години на рік
1 група - 2 години на тиждень

Назва теми
Загальна кількість годин
зокрема
теорія
практика
1.      
Формування гуртка. Вступне заняття
1
1
-
2.      
Омбудсмени: цілі та завдання діяльності в закладі
1
1

3.      
З історії права та правозахисного руху 
6
4
2
4.      
Міжнародне законодавство про права людини. Захист прав дитини
6
4
2
5.      
Конституція України про основні права людини і громадянина 
6
4
2
6.      
Що являють собою  сьогодні права дітей 
4
2
2
7.      
«Пастки» для підлітка. Попередження  залучення дітей до  злочинної діяльності 
4
2
2
8.      
Правовий статус і система захисту прав неповнолітніх в  Україні.
10
6
4
9.      
Чому не буває прав без обов’язків 
6
4
2
10.            
Екскурсійна робота
(4 екскурсії по 4 години)
16
-
16
11.            
Участь у соціально значущих проектах, правових ініціативах, конкурсах та акціях.
12
-
12
12.
Підсумкове заняття
1
-
-
 РАЗОМ:
72
28
44

III. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступне заняття: гуртківцям про призначення гуртка «Школа омбудсмена». Знайомство з програмою.

Тема 1. Діяльність омбудсменів у закладі: цілі та завдання діяльності в закладі.
Тема 2. З історії права та правозахисного руху. Навіщо людині права і свобода? Звичаєве право. Від звичаю до права. Право Стародавньої Русі. Руська правда. Ідеї ​​Нового часу. Сучасне поняття права. ООН. Генеральна Асамблея ООН. Правозахисний рух в Україні. Поняття правозахисного руху.
Тема 3. Міжнародне законодавство про права людини. Захист прав дитини. Загальна Декларація прав людини. Причини прийняття загальної Декларації прав людини (1948). Декларація прав дитини (1959). Конвенція ООН про права дитини (1989). Законні засоби захисту прав людини.
Тема 4. Конституція України про основні права людини і громадянина.
Конституція України - основний закон країни. Для чого людині потрібна Конституція? Права і свободи людини і громадянина їх призначення.
Захист прав і свобод.
Тема 5. Що являють собою сьогодні права дітей? Дитина  це людина і громадянин держави. Кожна дитина - це повноцінна і повноправна особистість, має свої права і обов’язки. Права, свободи і законні інтереси неповнолітніх. Батьки - законні представники дітей і підлітків. Опіка та піклування. Право на судовий захист. Міжнародні закони про захист прав дитини.

Тема 6.  «Пастки» для підлітка? Попередження залучення дітей до злочинної діяльності.
Поняття: злочин і проступок - це протиправні діяння, порушення закону. Людина, яка скоїла злочин або проступок - правопорушник. Вік кримінальної відповідальності. Наркотики і злочин.: Ваші права і дії  Якщо ви потрапили до міліції

Тема 7. Правовий статус і система захисту прав неповнолітніх. Поняття, склад і види статусу неповнолітніх. Сучасний захист прав неповнолітніх. Юридичні гарантії прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх. Діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування, органів освіти та внутрішніх справ щодо забезпечення захисту прав дітей.
Досвід діяльності   омбудсменів.
Неповнолітня  особа  в сім’ї: права і обов’язки. Цивільні права і свободи неповнолітніх. Трудові та житлові права неповнолітніх. Правове регулювання профілактики правопорушень і бездоглядності неповнолітніх. Неповнолітній в адміністративно-правових і кримінально-правових відносинах. Судочинство щодо неповнолітніх.
Тема 8.Чому не буває прав без обов’язків? Межі прав. Заради яких цілей можуть вводитися обмеження прав?   Хто і як повинен вводити ці обмеження. Що таке обов’язок? Чого більше у людини: прав чи обов’язків? Обов’язки - заборони. Відповідальність за недотримання законів.
Тема 9. Екскурсійна робота. Для більш глибокого досягнення проблеми і різноманітності форм діяльності використовую 1 раз на триместр екскурсії до: ССД (1 раз ), КМСД (1раз), ЦСССДМ (1раз), адміністративний суд (1 раз)
Тема 10. Участь  в соціально значимих  проектах, правових ініціативах, конкурсах, акціях, виставках, згідно плану закладу та департамента освіти.
Підсумкове заняття: підведення підсумків роботи, нагородження активних та ініціативних членів гуртка.